Fundacja NAC, firma powiązana z Abramoffem, oskarżenie SEC o wykroczenia

 29. Oktober 2020      
 E-Mail, verkaufen   

Fundacja NAC oskarżyła Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o nadużycia w toczącej się sprawie. Rowland Marcus Andrade i jego firma, Fundacja NAC, zwróciły się do sędziego federalnego w San Francisco z prośbą o oddalenie pozwu SEC w czerwcu. Twierdzi on, że on i jego partner Jack Abramov oszukiwali inwestorów w sprawie, zgodnie z aktami sądowymi

(more…)